химтрейд лого

WL-cid 500ml + WL-dry 300ml
Цена:85,00 лв. Заяви

WL – cid 500 ml
– бактерициден (ТВС), фунгициден
– вируциден (HBC, HIV, HTV и Adeno viruses)
– предназначен за бързо почистване и дезинфекция на спрей-системата за турбини и наконечници
– използва се след всяко третиране със съответния за конкретната спрей-система адаптор
Приложение – впръсквайте двукратно в продължение на 3-5 секунди след всеки пациент. Оставете препарата да действа 1-2 минути. Подсушете системата с WL – dry като впръсквате от препарата около 3-5 секунди. Дръжте флакона изправен. Други последващи действия по поддръжката съобразете с инструкциите на производителите. Използвайте само с подходящите адаптори
Съдържание – 100 g съдържат – 45 g Ethanol, 15 g Isopropanol, 1 g Chlorhexidine digluconate, 0.08 g Trialkylethoxyammoniumpropionate, 0.05 g Alkylamine derivatives

+

WL – dry 300 ml
– подсушава
– подпомага почистването
– ускорява съхненето и подпомага почистването след дезинфекция или почистване на спрей-системата на турбини и наконечници
– след употреба смажете и стерилизирайте наконечника, както обикновено

Съдържание – propellant (R134A) free of CFC
ВНИМАНИЕ!
Не вдишвайте аерозола. Използвайте само в добре проветриви помещения. Флаконът е под налягане. Не излагайте на слънце и температури по-високи от 50 градуса по Целзий. Не нарушавайте целостта на флакона и не изгаряйте, дори след употреба. Не впръсквайте върху пламък или нагорещени повърхности. Съхранявайте далеч от възпламеними материали. Съхранявайте на недостъпни за деца места. 15-30 % от масата на съдържимото са запалими.


Цена:85,00 лв. Заяви