химтрейд лого

Plasti Sept eco
Цена:18,60 лв. Заяви

PlastiSept е готова за приложение дезинфекцираща и почистваща пяна, специално предназначена за повърхности на медицински изделия, чувствителни към алкохол, като повърхности на стоматологични юнити и работни масички.

-без алдехиди и феноли

-неаерозолен

 

-бактерицидно /фунгицидно /вируцидно (HBV, HCV, HIV)

Приложение: Повърхностите и предметите за дезинфекциране се покриват плътно с необходимото количество пяна и се оставят на действието на препарата. След това избършете с кърпички за еднократна употреба.

Състав*: < 5 % cationian tensides, deion. Water, fragrance,emulsifying agents.

Екологична съвместимост: Активните съставки в PlastiSept са биоразградими в съотв. с OECD нормативите. За да се спести суровина за опаковката и за запазване на околната среда препоръчваме използването на 5 л. кубитeйнер за допълване на оригиналната бутилка.

ВНИМАНИЕ: Да се избягва контакт с кожата и очите. В случай на контакт изплакнете обилно с вода. Използвайте защитни средства за ръцете и очите.  Plasti Sept не трябва да се смесва с други дезинфектанти или почистващи агенти. Срок на годност: 3 години

Цена:18,60 лв. Заяви