химтрейд лого

Minuten Spray classic
Цена:12,50 лв. Заяви

– предназначен за особено бърза дезинфекция и почистване на повърхности на медицински изделия, наконечници, ръкохватки, помощни масички и общия инструментариум в практиката

– има бактерицидно (вкл. ТВС) /фунгицидно и вируцидно действие (вкл. HBV, HCV, HIV и Adeno viruses), A/H1N1 – свински грипен вирус.
– време за действие – 1 мин.
– има предпазващ ефект в случай на микробни проблеми като – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Candida albicans & Mycobacteria

Приложение
Овлажнете повърхностите и предметите, подлежащи на дезинфекция и оставете дезинфектанта да подейства. След това избършете с кърпичка.
– да се използва само при повърхности, които не се повлияват от алкохол
– за почистване и дезинфекция на повърхности, чувствителни към алкохол, препоръчваме продукта Plastisept

Състав
100 гр. съдържат: 45 g  Ethanol, 15 g  Isopropanol, 0.1 g Chlorhexidine-digluconate, 0.08 g Trialkylethoxyammonium-propionate, 0.05 g Alkylamine derivates

ВНИМАНИЕ
Препаратът е запалим. Да се съхранява в добре затворена опаковка. Не вдишвайте аерозола. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се използва само в добре проветрявани помещения. Не смесвайте Minuten Spray classic с други почистващи препарати или дезинфектанти и не ги изсипвайте в пулверизиращите бутилки

Екологична съвместимост – активните субстанции в Minuten Spray classic са биологично разградими, съгласно нормативите на OECD

 


Цена:12,50 лв. Заяви