химтрейд лого

CidWipes eco
Цена:8,00 лв. Заяви

Мокри кърпички  за много бърза дезинфекция и почистване на повърхности на медицински изделия, за ръце и наконечници, ръкохватки и помощни масички и на общия наличен инструментариум в практиката.

– без алдехиди и феноли

Продължителност на действие – 1мин. – бактерицидно (вкл. ТВС), фунгицидно и вируцидно действие (вкл. HBV, HCV, HIV и Adeno viruses), А/Н1N1 – свински грипен вирус
Важно – за употреба само върху повърхности, устойчиви на алкохол
Състав на активната субстанция:
57 % ethanol, 19 % isopropanol, < 0,5 % chlorhexidine-digluconate, QAV and tert. Alkylamines
ПРЕПОРЪКА – дръжте кутията добре затворена и избягвайте контакт с очите
– запалимо

3041 – кутия със 120 кърпички напоени със 195 ml активна субстанция

3042 – пълнител

 

 

 


Цена:8,00 лв. Заяви