химтрейд лого

AlproSept-НD
Цена:23,50 лв. Заяви

За хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Разтворът трябва да се втрие в кожата на ръцете. Използва се и при дезинфекция на кожата преди поставяне на инжекции, пункции, взимане на кръвни проби и ваксинации.
Без алдехиди и феноли. Щадящ кожата, с дълготраен ефект. Доказана микробиологична ефективност в съответствие с изискванията на Германската агенция по лекарствата (in vitro test).

Действие:
– бактерицидно (вкл. ТВС)
– фунгицидно
– вируцидно (HBV, HCV, HIV)

Употреба:
– приложението се извършва по следния начин:
Втривайте 3 ml AlproSept-HD на ръцете си в продължение на 30 секунди. Като предпазна мярка срещу ТВ повторно изпълнете същата процедура. Използвайте стерилна четка за ноктите. За дезинфекция на кожата втрийте AlproSept-HD върху мястото, което искате да дезинфекцирате.
За хирургична дезинфекция на ръцете двукратно втрийте на кожата на ръцете до лактите 3 ml AlproSept-HD и ги дръжте овлажнени в продължение на 5 мин.

ВНИМАНИЕ!
Запалим препарат. Дразни очите. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и виене на свят. Дръжте опаковката добре затворена. Да се пази от източници, които могат да предизвикат възпламеняване, пушенето е забранено. Да се избягва контакт с очите. Ако препаратът попадне в очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Само за външна употреба. Препаратът не е подходящ за дезинфекция на лигавиците. Спазвайте указанията за употреба и мерките за безопасност за алкохолни дезинфектанти. Да се пази на места, недостъпни за деца.

Готов за употреба разтвор.


Цена:23,50 лв. Заяви