химтрейд лого

Airsonic Mini-Sandlbaster – инструкции

Airsonic Mini-Sandblaster

Airsonic_Mini_Sa_5110c95ee2b71-500x500
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Mini-Sandblaster – мини пясъкоструйник за интраорална и екстраорална употреба
Airsonic Mini-Sandblaster – пясъкоструйникът значително повишава слепването на цимента посредством увеличаване размера ( площа ) на третираната повърхност.

ИНСТАЛИРАНЕ:

За Airsonic Mini-Sandblaster е необходим сгъстен въздух от компресор 4-8 бара.
Ако не е наличен сух такъв, е необходимо да се инсталира сепаратор за кондензирана вода.
За инсталирането е необходима Т-връзка и свързващ маркуч.
1. Прекъснете съществуващата линия въздух под налягане и инсталирайте Т-връзката.
2. Свържете женският куплунг с автоматичния прекъсвач към Т-връзката.
3. За турбини Kavo, Sirona-Titan, Rotoquick, Bien Air Unifix се предлагат опционно адаптори. Адапторът се фиксира към съществуващия куплунг на турбината и се свързва към Airsonic Mini-Sandblaster с бърза връзка.
4. Куплунг за лабораторни връзки и EMX кутия ( стар модел) се предлагат отделно.

ОПЕРИРАНЕ:

Апаратът е готов за използване след като се свърже към линията сгъстен въздух ( както е указано в инструкцията по-горе ).
За обработка на различни повърхности използвайте Airsonic Alu-Oxiyd пудра с 50 микрона ( реф. № 605084 ) или 90 микрона ( реф. № 605086). Пудрата трябва да бъде напълно суха и фино смляна. Напълнете прозрачния контейнер на накрайника до ¾ от обема му.
Накрайникът се държи като химикалка и пуш бутона се задейства с пръст. Разстоянието между дюзата и обекта трябва да бъде приблизително 2-10 мм. Активира се процесът на сендбластинг с леко натискане на главата на винтила ( клапата ).
Колкото по-голям е натискът върху копчето, толкова по-абразивно е налягането на пясъчната струя.
Дюзата на накрайника може да се върти на 360 градуса – за достигане на оптимална настройка на ъгъла между дюзата и обекта.
В случай на задръстване на пясъкоструйника с влажна пудра, отстранете контейнера за пудра, покрийте дюзата и активиртайте копчето за натиск неколкократно през къси интервали.
Гаранция: 12 месеца от датата на закупуване. Гаранцията изключва проблеми и повреди предизвикани от износване на апарата, неправилна употреба и грешки, неправилно свързване към електрическото захранване , форсмажорни обстоятелства .
Производствена инфорормация относно преработването на Медицинскитъе изделия в съответствие с DIN EN ISO 17664:2004.
Производител: Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
Germany
Tel: +49(203) 99 269-0
Fax: : +49(203) 29 92 83

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

Място за поставяне: Почистете повърхостта с кърпа за еднократна употреба или книжна такава.
Съхранение и транспорт: без специални изисквания
Подготовка за почистване: Отвъртете контейнера за пудра. Дръжте дюзата затворена отпред и задействайте копчето за освобождаване, за да се издухат остатъците навън от всмукващата тръбичка.
Почистване: Не е подходящо за механично почистване.
Не потапяйте във вода.
Почиствайте отвън с подходящ а влажна кърпа и подходящ препарат
Дезинфекция: Не се препоръчва механична дезинфекция
Да не се потапя в дезинфекционен разтвор.
Почиствайте оптвън с кърпички за дезинфекция.
Поддръжка: няма специални предписания
Опаковка: стандартен плик за стерилизация.
Стерилизация: Парна стерилизация при 121 °С за 15 минути.
Съхранение: няма специални изисквания.