химтрейд лого

Артикулационно фолио – двустранно – 12 μ
Цена:30,00 лв. Заяви

Уникалната комбинация на високотехнологичното метално фолио и двустранно покритие с боя от финно смлени оцветители позволява ясно  видимо маркиране на всички оклузални контактни точки. Прецизно маркира и мокри оклузални повърхности. Поради това е универсално приложимо за всички материали (метал, керамика, пластмаси, вкл. композити и естествени зъби).

Благодарение на новия материал резултатът от разтриването на челюстите е добър, дори при наличието на оклузални шини. Едно и също фолио може да се използва последователно за централна и ексцентрална оклузия поради наличието на два различни цвята.

Цена:30,00 лв. Заяви