химтрейд лого

Сертификати

ISO_Certificate_BG_2015 ISO_Certificate_EN_2015

 

Нашите усилия са насочени в следните посоки :

Пълно задоволяване нуждите на нашите клиенти чрез предоставяне на качествени услуги в областта на търговията с дентални и медицински продукти, включително апаратура, консумативи и инструменти, както гаранционен и следгаранционен сревиз на продаваната от фирмата апаратура