химтрейд лого

Артикулационна хартия 40 μ
Цена:26,00 лв. Заяви

40 μ артикулационна хартия

Изключително тънки и устойчиви на скъсване, двустранно покрити с течни бои. Маркират точно, защото материалът е тънък и се избягват фалшивите  или размазани контакти. Специалното покритие от течни багрила способства за точното маркиране на всички окл. контакти или окл. взаимодействия.  Влажните окл.  повърхности като злато, керамика, полиран метал или пластмаса, иначе трудни за  проверка, не са проблем. Специалното цветно покритие с течни бои се състои от много на брой микрокапсули, пълни с  боя. Дори и най-малкото дъвкателно налягане разкъсва капсулите и освобождава отчетливо  виждащата се боя. Възможно е неколкократно маркиране, тъй като боята се регенерира. Особено подходящи за представяне в два тона на статична и динамична оклузия. Като първа стъпка се проверява концентричният контакт (статичната оклузия) в червено, а втората  проверява ексцентричния контакт (динамичната оклузия) в синьо или обратно.

 


Цена:26,00 лв. Заяви