химтрейд лого

Артикулационна хартия – 200 μ
Цена:33,50 лв. Заяви

200 μ артикулационна хартия за последователно отпечатване на цвета. Тази артикулационна хартия с прогресивно оцветяване е единствената, която благодарение на цялостното налягане успява да възпроизведе всички контактни точки в различни цветове на принципа: ПО-СЛАБА ЗАХАПКА – ПО-СВЕТЛО ОЦВЕТЯВАНЕ; ПО-СИЛНА ЗАХАПКА – ПО-ТЪМНО ОЦВЕТЯВАНЕ. По този начин стоматологът може да получи оптимални резултати за няколко секунди. Високите точки стават видими веднага. Комбинацията от 200 μ артикулационна хартия и 8 μ артикулационна лента предлага значителни преимущества, особено върху по-трудните за тестване златни или керамични оклузални повърхности.

Цена:33,50 лв. Заяви